095E032

  • 小児で吸気時・呼気時の両方の胸部エックス線撮影を行うことが診断に最も有用なのはどれか。

[正答]


※国試ナビ4※ 095E031]←[国試_095]→[095E033★リンクテーブル★
国試過去問095E031」「095E033

095E031」

  [★]

  • 心臓の形態と機能とを検査するのに最も有用なのはどれか。

[正答]


※国試ナビ4※ 095E030]←[国試_095]→[095E032

095E033」

  [★]

  • 意識障害を起こすのはどれか。

[正答]


※国試ナビ4※ 095E032]←[国試_095]→[095E034