095A093

 • 頭部単純CTを以下に示す。出血部位はどれか。[正答]


※国試ナビ4※ 095A092]←[国試_095]→[095A094★リンクテーブル★
国試過去問095A092」「095A094

095A092」

 [★]

 • 胸部エックス線写真で異常な石灰化陰影を認めるのはどれか。
 • a. (1)(2)(3)
 • b. (1)(2)(5)
 • c. (1)(4)(5)
 • d. (2)(3)(4)
 • e. (3)(4)(5)

[正答]


※国試ナビ4※ 095A091]←[国試_095]→[095A093

095A094」

 [★]

 • a. (1)(2)
 • b. (1)(5)
 • c. (2)(3)
 • d. (3)(4)
 • e. (4)(5)

[正答]


※国試ナビ4※ 095A093]←[国試_095]→[095A095