095A083

 • 病態と動脈血ガス分析値の組合せで矛盾しないのはどれか。
 • a. a
 • b. b
 • c. c
 • d. d
 • e. e

[正答]


※国試ナビ4※ 095A082]←[国試_095]→[095A084★リンクテーブル★
国試過去問095A082」「095A084

095A082」

 [★]

 • 病態と身体所見の組合せで正しいのはどれか。
 • (1) 2,000mLの出血―口唇の退色
 • (2) 一酸化炭素中毒―チアノーゼ
 • (3) 覚醒剤中毒―縮瞳
 • (4) 有機燐中毒―散瞳
 • (5) 過換気症候群―テタニー
 • a. (1)(2)
 • b. (1)(5)
 • c. (2)(3)
 • d. (3)(4)
 • e. (4)(5)

[正答]


※国試ナビ4※ 095A081]←[国試_095]→[095A083

095A084」

 [★]

 • 筋性防御を認めるのはどれか。

[正答]


※国試ナビ4※ 095A083]←[国試_095]→[095A085